Talent Advisory

Talent & Lederudvikling

Løbende talent & lederudvikling er altafgørende for, at opretholde en konkurrencemæssig fordel. Derfor er Rekruttering af de rigtige ledere og specialister, kun starten på et strategisk partnerskab med Brightpeople.

Som led i at skabe fundamentet for organisationens videreudviking og overlevelse, er det vigtigt at sikre ledernes succes i de tidlige stadier af deres nye lederstillinger, samt at sikre udviklingen af alle potentielle medarbejdere og at coache high performance ledere, i forhold til deres individuelle mål. Vi rådgiver og udvikler på alle områder, der er knyttet til menneskelig kapital, fra personlig udvikling og styrkelse af lederskab, til øvrige processer der opstår, I forhold til forandringer. Gennem en strukturet og tydelig talentudvikling, kan organisationen omdanne viden til produktivitet og være klar til at imødegå de udfordringer, der er forbundet med at operere i en verden og et marked, der er I konstant forandring.

Vi lever af vores kunders succes

Forandringsledelse

Omdrejningspunktet for enhver forandring er involvering og at medarbejderne oplever betydningsfuld rolle i forandringsprocessen. Vi hjælper med, at du som leder kan lykkes med at drive forandringsprocesser, hvor medarbejderne støtter op om processen og reelt bidrager til realiseringen af strategien. I vores arbejde med organisationens ledere tager vi afsæt i den nyeste viden inden for motivation, forandringsledelse og procesdesign.

Ledelsesudvikling

En organisations evne til at præstere og fremtidssikre sig afhænger i høj grad af evnen til at tiltrække talenter. Vores erfaring er, at de bedste talenter tiltrækkes af organisationer med en klar formulering af formål og dernæst hvordan det er tænkt at muliggøre det. Vi mener, at organisationens ledelsesmæssige profil skal kunne aflæses både på strategisk såvel som operationelt niveau, for at skabe gennemslagskraft i markedet. Dette kræver god og effektiv ledelse.

Outplacement

Outplacement er et strategisk ledelsesredskab og et element i talentudviklingen. At have klare retningslinjer for måden vi stopper et ansættelsesforhold på, er med til at skabe en bedre stemning for både de tilbageværende medarbejdere og den opsagte, når markedet eksempelvis ændre sig og organisationen skal justeres. Vores skræddersyede outplacementforløb, bibringer et positivt mindset til den opsagte såvel som hele organisationen.

Kontakt os

Please enter your name.
Please enter a valid email.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.

Featured insights

Rekruttering, IT, Executive Search

AI, Automation And The Future Of Work

Rekruttering, IT, Executive Search

Kunstig intelligens, automatisering og fremtidens arbejdsplads

blog4

Flexible Work Is The Future Of Work

blog4

Fleksibelt arbejde er fremtidens arbejde