Strategisk Indkøbskonsulent til Sund&Bælt

Trives du i et fagligt miljø, hvor du bliver udfordret? Så vælg en karriere hos Sund & Bælt Holding A/S, der er en førende virksomhed inden for transport og infrastruktur med unikke projekter i relation til Storebælt, Øresund, Femern Landanlæg og BroBizz.
Sund & Bælt søger en erfaren projektindkøber, der er ansvarlig for at gennemføre og følge op på teknisk komplekse indkøbsprojekter og understøtter ambitionen om innovative, datadrevet løsninger inden for drift & vedligehold af Sund & Bælts infrastrukturanlæg.
Du bliver del af Legal & Procurement. Teamet består af 5 medarbejdere og er en central støttefunktion til den operationelle drift. Du vil få dit eget ansvarsområde med særligt fokus på markedsdialog, prismodeller, indkøbsstrategi, forhandling, implementering og kontraktstyring inden for en bred vifte af forskellige kategorier. Du vil blive den drivende kraft for gennemførelse af udbud af såvel materialer, tjenesteydelser og anlægsprojekter samt indkøb til større tekniske projekter. Du skal kunne arbejde proaktivt med funktionskrav, tekniske krav, priser, kvalitet og KPI’er i tæt samarbejde med driftsfunktionerne.
Om jobbet
Sund & Bælt har på det seneste taget afsæt til et teknologispring, der skal sikre en langt mere effektiv og innovativ betalingshåndtering og vedligeholdelse af de tekniske og fysiske anlæg. Det kræver medarbejdere med de rette kompetencer inden for nytænkning, retningssætning og tværfagligt samarbejde.
Vores indkøbere skal medvirke til at skabe en koordineret og struktureret indkøbsproces, der belyser markedets muligheder og gør at beslutninger træffes med højst muligt informationsniveau, og dermed belyser de forretningsmæssige konsekvenser. Du vil være en central værdiskaber, der er overordnet ansvarlig for at kende markedsforholdene, og bistå forretningen med at sikre de økonomisk mest fordelagtige kontrakter ud fra et helhedsperspektiv

Dine opgaver
• Projektledelse og koordinering af større indkøbsprojekter, miniudbud på både egne og SKI’s rammeaftaler samt EU-udbud i samarbejde med den relevante teknisk-faglige ekspertise
• At drive processen fra afdækning af indkøbsbehov og markedsdialog til afklaring af indkøbsstrategi, forhandling og endelig indgåelse af kontrakt samt implementering i tæt samarbejde med den juridiske kompetence, som er ansvarlig for udbudsprocessen.
• Udvikle og tilpasse indkøbsværktøjer, der skal sikre at kontrakter indgås ud fra et helhedshensyn og leverandører matcher Sund & Bælts krav til kvalitet, fleksibilitet og leveringsevne
• Samlet ansvar for kontraktstyring herunder løbende opfølgning på kontrakter og leverandørperformance gennem struktureret opfølgning på aftalte KPI´er, compliance og gevinstrealisering i samarbejde med organisationen

Vores forventninger til dig
• Flere års erfaring med strategisk indkøb fra en større offentlig/semioffentlig virksomhed
• Viden om og erfaring med EU’s udbudsregler, herunder udbudsloven og evt. forsyningsvirksomhedsdirektivet
• Erfaring med gennemførelse af tekniske indkøb
• Har en god forretningsforståelse og en kommerciel tilgang til indkøb og kontraktstyring
• Katalysator for udviklingen af samarbejdet med bl.a. den juridiske kompetence og drift imod en øget kommerciel tilgang til indkøb

Personlige kompetencer
• Du har overblik og kan sikre fremdrift i komplekse projekter
• Du bliver en del af en større forandringsproces, hvor dynamik, vedholdenhed, tydelig kommunikation er vigtige egenskaber
• Er som person positiv, selvstændig og motiveres af mange relationer og arbejdsopgaver
• Evner at samarbejde bredt og varetage kompleks stakeholder management
• Bidrage aktivt til videreudviklingen af indkøbsfunktionen, herunder tage medansvar for at optimere processer og værktøjer

Du tilbydes
En spændende og udfordrende stilling i et dynamisk miljø med tempo og mange gode kollegaer. I Sund & Bælt ligger opgaver, beslutninger og ansvar i høj grad hos medarbejderne, og vi prioriterer godt samarbejde, teamudvikling samt den enkeltes personlige og faglige udvikling. Vi giver udfoldelsesmuligheder og frihedsgrader, men forventer til gengæld engagement, præstationer, samarbejde og vidensdeling.

rekrutteringsbureau headhunter regnskabschef til sund&baelt

Placering:

Københavnsområdet

Ansøgningsfrist:

Om virksomheden:

Om Sund & Bælt
Sund & Bælt er en teknologidrevet infrastrukturvirksomhed, som ejer og driver forbindelserne over Storebælt og Øresund og om nogle år også forbindelsen over Femern Bælt til Tyskland. Vi bidrager dagligt til at øge mobiliteten for de mere end 250.000 kunder, som benytter vores infrastruktur. Sund & Bælts datterselskab BroBizz A/S driver herudover automatiske betalingsløsninger, som tilbyder elektronisk afregning på veje, broer, færger og parkeringsanlæg i Skandinavien. Sund & Bælt har sat en ambition om, at vi skal være bedst til at anlægge, drive og finansiere brugerbetalt infrastruktur, der styrker mobiliteten i Danmark og Europa.

Ansøg:

Ansøg ved at sende en ansøgning til dette link