Talent & Leadership Insights

Rekruttering, IT, Executive Search

Future of work series

AI, Automation And The Future Of Work

If you believe the media headlines, robots are coming to take anywhere up to 45% of our jobs, resulting in huge disruption and potentially mass unemployment.  Is that a realistic prognosis of the future of work? The last few years has seen vast quantities of coverage on the potential impact that AI, robotics and associated…

Læs mere...
Rekruttering, IT, Executive Search

Fremtidens arbejde

Kunstig intelligens, automatisering og fremtidens arbejdsplads

Hvis man skal tro på mediernes overskrifter, vil robotter overtage op til 45% af vores jobs i fremtiden. Det vil resultere i opløsning af arbejdsmarkedet som vi kender det i dag og en potentiel fare for høj arbejdsløshed. Er det en realistisk prognose af fremtidens arbejdsmarked? Der har i de seneste år været stor medieårvågenhed…

Læs mere...

The Future of work

Flexible Work Is The Future Of Work

The modern worker has been proven to value autonomy over their work schedule more than almost any other feature of working life.  What does this mean as we try and build a workplace fit for the talent of the future? A recent study from the University of Melbourne highlighted the importance of autonomy over our…

Læs mere...

Fremtidens arbejde

Fleksibelt arbejde er fremtidens arbejde

Det har vist sig, at den moderne medarbejder værdsætter selvstændighed og råderum over egen tid mere end de fleste andre aspekter af arbejdslivet. Hvad betyder det for os, som forsøger at skabe en arbejdsplads, der passer til fremtidens talent? En nyere undersøgelsefra University of Melbourne har sat fokus på betydningen af selvbestemmelse i vores arbejde,…

Læs mere...

Hold dig opdateret med nyeste viden og insights

Why Finding Your Purpose Is So Important In The Future Of Work

Having purpose in both your life and your organization has been proven to make a huge impact on your productivity, happiness and even your health.  It’s perhaps no surprise that a growing number of young people today crave it in their working life. Nowhere is this more evident than in the startup world. As anyone…

Læs mere...

Fremtidens arbejde

Hvorfor det er det så vigtigt at finde mening i fremtidens arbejde

At have et meningsgivende formål i livet og på arbejdspladsen har vist sig at have en stor indflydelse på ens produktivitet, lykke og endda helbred. Det er måske ikke overraskende, at et stigende antal unge i dag ønsker at have et arbejde, der giver mening. Ingen steder er dette mere tydeligt end hos iværksætterne. Som…

Læs mere...

The future of work

Lifelong Learning And The Future Of Work

The 4th Industrial Revolution is bringing a whirlwind of change to organizations, but what does this mean for individuals and our willingness and ability to learn the skills that will enable us to keep up with these changes throughout our life? A recent report from online learning provider Udemy revealed that just 42% of millennials…

Læs mere...
Future of work

Fremtidens arbejde

Livslang læring og fremtidens arbejde

Den fjerde industrielle revolution bringer en hvirvelvind af forandringer til organisationer. Men hvad betyder det egentligt for os som enkeltpersoner og for vores vilje og evne til at lære de færdigheder, der skal gøre os i stand til at holde trit med forandringer gennem hele livet? En nyere rapport fra kursusudbyderen Udemy viser, at kun…

Læs mere...