Talent & Leadership Insights

Rekruttering, IT, Executive Search

Fremtidens arbejde

Kunstig intelligens, automatisering og fremtidens arbejdsplads

Hvis man skal tro på mediernes overskrifter, vil robotter overtage op til 45% af vores jobs i fremtiden. Det vil resultere i opløsning af arbejdsmarkedet som vi kender det i dag og en potentiel fare for høj arbejdsløshed. Er det en realistisk prognose af fremtidens arbejdsmarked? Der har i de seneste år været stor medieårvågenhed…

Læs mere...

Fremtidens arbejde

Fleksibelt arbejde er fremtidens arbejde

Det har vist sig, at den moderne medarbejder værdsætter selvstændighed og råderum over egen tid mere end de fleste andre aspekter af arbejdslivet. Hvad betyder det for os, som forsøger at skabe en arbejdsplads, der passer til fremtidens talent? En nyere undersøgelsefra University of Melbourne har sat fokus på betydningen af selvbestemmelse i vores arbejde,…

Læs mere...

Fremtidens arbejde

Hvorfor det er det så vigtigt at finde mening i fremtidens arbejde

At have et meningsgivende formål i livet og på arbejdspladsen har vist sig at have en stor indflydelse på ens produktivitet, lykke og endda helbred. Det er måske ikke overraskende, at et stigende antal unge i dag ønsker at have et arbejde, der giver mening. Ingen steder er dette mere tydeligt end hos iværksætterne. Som…

Læs mere...
Future of work

Fremtidens arbejde

Livslang læring og fremtidens arbejde

Den fjerde industrielle revolution bringer en hvirvelvind af forandringer til organisationer. Men hvad betyder det egentligt for os som enkeltpersoner og for vores vilje og evne til at lære de færdigheder, der skal gøre os i stand til at holde trit med forandringer gennem hele livet? En nyere rapport fra kursusudbyderen Udemy viser, at kun…

Læs mere...

Hold dig opdateret med nyeste viden og insights

fremtidens arbejde og rekruttering

Fremtidens arbejde

Fremtidens arbejde

“Vi lever i en tid med hidtil uset forandring” er en påstand vi efterhånden hører så ofte, at den snart risikerer at blive til en cliché. Men trods hyppigheden af dette udsagn, bør vi ikke hvile os for længe på laurbærene. I løbet af de sidste par år alene har vi set sociale forandringer: fra…

Læs mere...
Employee Commitment and Loyalty

Employee Commitment and Loyalty

Is it possible to be committed without being loyal? Or to be loyal without being committed? Or perhaps the question is: when talking about employee commitment – it is a commitment to who or what? Is it to the job? Is it to their profession? Is it to the supervisor or the organisation? And loyalty?…

Læs mere...

Cultivating Employee Engagement and Embeddedness

Organisations whose employees have a high level of work engagement and have a sense of embeddedness in the organisation outperform those whose employees perceive themselves as “passing through” the organisation or who see their work as merely a way of earning a living. In an earlier article, we noted that employees engage in organisational citizenship…

Læs mere...

Organisational Citizenship Behaviour Series

Getting employees to go beyond the call of duty Every manager would want their team members to go beyond the call of duty in executing their functions. How to achieve this is an ongoing challenge given that the average employee operates within the confines of a role or job description that spells out what needs…

Læs mere...