Rekruttering, IT, Executive Search

If you believe the media headlines, robots are coming to take anywhere up to 45% of our jobs, resulting in huge disruption and potentially mass unemployment.  Is that a realistic prognosis of the future of work? The last few years has seen vast quantities of coverage on the potential impact that AI, robotics and associated…

Læs mere
Rekruttering, IT, Executive Search

Hvis man skal tro på mediernes overskrifter, vil robotter overtage op til 45% af vores jobs i fremtiden. Det vil resultere i opløsning af arbejdsmarkedet som vi kender det i dag og en potentiel fare for høj arbejdsløshed. Er det en realistisk prognose af fremtidens arbejdsmarked? Der har i de seneste år været stor medieårvågenhed…

Læs mere

The modern worker has been proven to value autonomy over their work schedule more than almost any other feature of working life.  What does this mean as we try and build a workplace fit for the talent of the future? A recent study from the University of Melbourne highlighted the importance of autonomy over our…

Læs mere

Det har vist sig, at den moderne medarbejder værdsætter selvstændighed og råderum over egen tid mere end de fleste andre aspekter af arbejdslivet. Hvad betyder det for os, som forsøger at skabe en arbejdsplads, der passer til fremtidens talent? En nyere undersøgelsefra University of Melbourne har sat fokus på betydningen af selvbestemmelse i vores arbejde,…

Læs mere

Having purpose in both your life and your organization has been proven to make a huge impact on your productivity, happiness and even your health.  It’s perhaps no surprise that a growing number of young people today crave it in their working life. Nowhere is this more evident than in the startup world. As anyone…

Læs mere

At have et meningsgivende formål i livet og på arbejdspladsen har vist sig at have en stor indflydelse på ens produktivitet, lykke og endda helbred. Det er måske ikke overraskende, at et stigende antal unge i dag ønsker at have et arbejde, der giver mening. Ingen steder er dette mere tydeligt end hos iværksætterne. Som…

Læs mere